TRÓJKATY PRZYSTAJĄCE

1. Cechy przystawania trójkątów.
2. Zadanie #1.