Test - Bryły

Zad.1. Pole powierzchni prostopadłościanu o wymiarach 5 cm, 4 cm i 6 cm wyliczymy z działania:
5 * 4 * 6
5 * 4 * 2 + 6 * 4 * 2 + 2 * 5 * 6
5 * 4 + 6 * 4 + 5 * 6
5 * 4 * 2 + 6 * 4 * 2 + 5 * 6

Zad.2. Z drutu długości 84 cm Jaś zrobił szkielet sześcianu. Jaką długość ma krawędź sześcianu ?
4
6
7
12

Zad.3. Ile waży blaszany pojemnik w kształcie prostopadłościanu o wymiarach podstawy 40 cm i 60 cm oraz wysokości 80 cm. Pojemnik nie ma górnej pokrywki. W obliczeniach przyjmij, że 1 m2 blachy waży 1,8 kg.
3,496 kg
3,5 kg
3,596 kg
3,696 kg

Zad.4. Ile litrów wody zmieści się do pojemnika z zadania nr 4 ?
1,92 litra
19,2 litra
192 litry
1920 litrów

Zad.5. Ile razy wzrośnie objętość prostopadłościanu, jeśli każdą jego krawędź zwiększymy dwukrotnie?
2 razy
4 razy
6 razy
8 razy

Zad.6. Model pewnej budowli wykonany w skali 1: 100 ma objętość 0,02 m3. Jaka jest rzeczywista objętość tego budynku.
2 m3
200 m3
2000 m3
20000 m3

Zad.7. Ile trzeba kropel deszczu, aby wypełnić wiadro w kształcie walca o średnicy 20 cm i wysokości 40 cm ? Przyjmij, że kropla deszczu ma kształt kuli o średnicy 2 mm.
4000000 kropli
3000000 kropli
400000 kropli
300000 kropli

Zad.8. Sztabka złota ma kształt graniastosłupa prostego, który w podstawie ma trapez równoramienny. Jaką objętość ma ta sztabka, jeśli jej długość wynosi 30 cm.Wymiary podstawy podano na rysunku:
960 cm3
920 cm3
880 cm3
840 cm3

Zad.9. Na rozgrzaną okrągłą patelnię o średnicy 20 cm wlano 6 kropli oleju, które równomiernie rozpłynęły się po patelni. Oblicz grubość utworzonej warstwy oleju zakładając, że kropla ma kształt kuli o średnicy 0,6 cm, a ścianka patelni jest prostopadła do podstawy.
0,216 cm
0,0216 cm
0,00216 cm
0,000216 cm

Zad.10. Z prostokąta o bokach 32 cm i 8 cm utworzono powierzchnię boczną walca o wysokości 8 cm. Ile wynosi objętość tego walca? Wynik podaj w litrach w zaokrągleniu do 1 miejsca po przecinku. (w obliczeniach przyjmij, że Π = 3,14)
0,6 litra
0,7 litra
652,2 litra
652,3 litra

Zad.11. Stosunek długości krawędzi prostopadłościanu wynosi 1 : 3 : 5. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego prostopadłościanu, jeżeli jego objętość wynosi 120 cm3.
92 cm2
164 cm2
174 cm2
184 cm2

Zad.12. Na działkę o powierzchni 12 arów spadło 30 m3 śniegu. Jaka jest grubość warstwy śniegu, wynik podaj w cm.
0,25 cm
2,5 cm
25 cm
2,5 m