Test - Figury płaskie

Zad.1. Pewna ulica ma długość 1,5 km. Jaka jest jej długość na planie miasta sporządzonym w skali 1 : 50000?
3 mm
3 cm
7,5 mm
7,5 cm

Zad.2. Na planie sporządzonym w skali 1 : 2000 pewna działka jest prostokątem o wymiarach 5 cm x 7 cm. Oblicz rzeczywiste wymiary tej działki. Wynik podaj w metrach.
100 m x 150 m
140 m x 150 m
50 m x 70 m
140 m x 100 m

Zad.3. Pola dwóch kwadratów wynoszą odpowiednio 100 m2 i 25 m2. Ile razy bok większego kwadratu jest większy od boku mniejszego kwadratu?
2 razy
3 razy
4 razy
żadna z powyższych odpowiedzi

Zad.4. Średnica koła samochodu wynosi 40 cm. Jaką drogę pokona samochód jeśli koło wykona 5000 obrotów. Wynik podaj w kilometrach z dokładnością do 0,1.
6,2 km
6,3 km
6,34 km
6,4 km

Zad.5. Ile kwadratów o boku 20 cm można wyciąć z szklanej tafli o wymiarach 100 cm na 150 cm?
25
35
37
38

Zad.6. 3 litry lakieru wystarczą do pomalowania 20,4 m2 powierzchni. Litrowe opakowanie tego lakieru kosztuje 23 zł, a 3-litrowe 45 zł. Ile lakieru i w jakich opakowaniach powinien kupić pan Kowalski, aby jak najmniejszym kosztem pomalować podłogę pokoju, którego powierzchnia wynosi 30 m2 ?
dwa opakowania 3-litrowe
jedno opakowanie 3-litrowe i jedno opakowanie litrowe
jedno opakowanie 3-litrowe i dwa opakowania litrowe
jedno opakowanie 3-litrowe i trzy opakowania litrowe

Zad.7. Stosunek miar kątów w trójkącie wynosi 1 : 4 : 5. Oblicz, ile stopni mają kąty w tym trójkącie.
10°, 40°, 50°
20°, 70°, 90°
18°, 72°, 90°
18°, 74°, 88°

Zad.8. Na prostokątnej działce o wymiarach 20 m i 25 m znajduje się ścieżka z kostki brukowej o szerokości 1m, biegnąca dookoła tej działki. Tej samej szerokości ścieżka łączy także środki przeciwległych boków działki. Na działce znajduje się także oczko wodne o średnicy 2 m i kwadratowa altanka o boku 3 m. Na całej powierzchni działki zasiano trawę. Ile m2 trawy zasiano?
mniej niż 350 m2
więcej niż 400 m2
360,86 m2
361,86 m2

Zad.9. Na prostokątnym stole o wymiarach 120 cm na 80 cm leży serweta w kształcie rombu (rys). Oblicz pole tej serwety.
9600 cm2
8400 cm2
5600 cm2
4800 cm2

Zad.10. Jaki procent stołu przykrywa serweta z zadania 9.
60%
50%
40%
25%

Zad.11. Czy sznurek długości 80 cm wystarczy do dwukrotnego owinięcia nim rulonu papieru o średnicy 1,24 dm?
tak
nie
nie da się stwierdzić

Zad.12. Na trawniku w kształcie prostokąta o wymiarach 5 m x 8 m, w odległości 50 cm od każdego z boków wykonano prostokątną rabatę kwiatową (rysunek). Jaki procent trawnika został obsadzony kwiatami?
60%
70%
80%
85%