Test - Procenty

Zad.1. Jaką część figury zamalowano?
32,5%
35%
37,5%
60%

Zad.2. Liczba 0,2 - ile to procent?
2%
12%
20%
200%

Zad.3. Liczbę 40 zwiększ o 25%. Wybierz poprawny wzór na obliczenie tej liczby.
40% * 25
25% * 40
25% + 40
125% * 40

Zad.4. Zaznacz zdanie, które jest prawdziwe.
20% z liczby 40 równa się 8.
20% z liczby 40 równa się 20.
20% z liczby 40 równa się 5.
100% z liczby 40 równa się 140.

Zad.5. Do klasy liczącej 25 uczniów przybyło od nowego roku szkolnego 20% nowych osób. Ilu uczniów liczy teraz klasa?
5
27
za mało danych
30

Zad.6. Czy uczeń prawidłowo zapisał wzór na rozwiązanie zadania o treści: Telewizor kosztował 1200 zł. Jego cenę zmniejszono o 10%. Jaka jest nowa cena tego telewizora?
Wzór rozwiązania ucznia: 1200 - 1200 * 0,1
nie
tak

Zad.7. Przyrost naturalny w Polsce w 1998 roku wynosił 0,5 promila. O ile osób zwiększyła się liczba mieszkańców Polski po roku, jeżeli kraj nasz zamieszkiwało na początku 1998 roku 39 mln ludzi?
10000
16500
19500
195000

Zad.8. Jeżeli bok kwadratu zwiększymy o 20%, to pole kwadratu też zwiększy się o 20%.
nie
tak

Zad.9. Liczba ludności Polski w 1950 roku wynosiła 25 mln. Po roku przybyło 477500 mieszkańców. Jaki był przyrost naturalny w roku 1951?
mniej niż 1%
1,31%
1,61%
1,91%

Zad.10. W powietrzu jest 78% azotu, 21% tlenu, 0,9% argonu, a reszta to inne gazy. Oblicz, ile litrów innych gazów jest w 1000 litrach powietrza.
10 litrów
15 litrów
1 litr
0,1 litra

Zad.11. Jaką kwotę musi złożyć w banku klient, który wpłaca pieniądze na jeden rok, przy oprocentowaniu rocznym 10%, a chce uzyskać odsetki w wysokości 500 złotych?
50 000 zł
5 000 zł
500 zł
2 500 zł

Zad.12. Za dwa podręczniki zapłacono 26,40 zł. Cena jednego z nich była o 20% wyższa od ceny drugiego podręcznika. Jakim procentem ceny droższego podręcznika jest cena podręcznika tańszego?
80%
około 83%
90%
120%

Zad.13. Cena netto komputera wynosi 3 200 złotych, a brutto z podatkiem VAT 3 424 złotych. Zaznacz liczbę określającą procent podatku VAT.
22%
10%
7%
8%