Test - Zadania różne

Zad.1. Jeśli samochód porusza się z prędkością 108 km/h, to jaka jest jego prędkość wyrażona w metrach na sekundę?
3,6 m/s
20 m/s
30 m/s
40 m/s

Zad.2. Ala, Ola i Ela mają razem 62 lata. Ala jest dwa razy starsza od Oli i o trzy lata starsza od Eli. Ile lat ma Ela?
26 lat
23 lata
18 lat
13 lat

Zad.3. Rolnik ma pewną ilość kaczek i krów. Zwierzęta mają łącznie 12 głów i 38 nóg. Ile kaczek ma rolnik?
5
6
7
8

Zad.4. Paweł o godz 12:00 wyjechał na rowerze z miejscowości X i pojechał do miejscowości Y ze stałą prędkością 15 km/h. Z tej samej miejscowości X o godz. 12:40 wyjechał na skuterze Marcin i pojechał do miejscowości Y z prędkością 45 km/h. Obydwaj dotarli jednocześnie do miejscowości Y. Jaka jest odległość między miejscowościami X i Y ?
10 km
12,5 km
15 km
20 km

Zad.5. Oblicz obwód półkola o promieniu 4 cm. Przyjmij Π = 3,14. Wynik podaj w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku.
12,56 cm
12,6 cm
20,56 cm
20,6 cm

Zad.6. Wojtek wyjechał na trzydniową wycieczkę. Od rodziców otrzymał pewną kwotę na wydatki podczas wycieczki. Pierwszego dnia wydał 30 % wszystkich pieniędzy, drugiego 50 % tego, co zostało po pierwszym dniu. Jaki procent wszystkich pieniędzy został Wojtkowi na trzeci dzień wycieczki?
20%
25%
30%
35%

Zad.7. Działka na mapie wykonanej w skali 1 : 3000 ma powierzchnię 32 cm2. Jaka jest rzeczywista powierzchnia tej działki? Wynik podaj w arach.
0,096 ara
2,88 ara
9,6 ara
288 arów

Zad.8. Bilet w kinie kosztuje 16 złotych. Dzieci mają zniżkę i płacą za bilet 12 zł. Na pewnym seansie dzieci było trzykrotnie więcej niż dorosłych. Wpływy do kasy z tego seansu wyniosły 1560 zł. Ile dzieci było na tym seansie?
30
50
60
90

Zad.9. Ania mieszka w odległości 1,6 km od szkoły. O której godzinie Ania powinna najpóźniej wyjść z domu, aby zdążyć do szkoły na godzinę 8:50. Prędkość Ani wynosi średnio 4 km/h.
o godz 8:25
o godz 8:26
o godz 8:30
o godz 8:32

Zad.10. Obwód prostokąta jest równy 30 cm. Gdyby jeden jego bok zwiększyć o 2 cm, a drugi zmniejszyć o 1 cm to otrzymalibyśmy kwadrat. Oblicz pole tego prostokąta.
45 cm2
50 cm2
54 cm2
70 cm2

Zad.11. Działka pana Nowaka ma powierzchnię 0,12 ha. Na 1/6 powierzchni działki rosną kwiaty, na powierzchni stanowiącej 20 % działki posadzono drzewa i krzewy ozdobne. Na pozostałej części działki rośnie trawa. Ile arów trawy jest na tej działce?
2,4 a
4,4 a
7,4 a
7,6 a

Zad.12. Liczba uczniów klasy III A i liczba uczniów z klasy III B są w stosunku 5 : 6. Jeśli z klasy III B do klasy III A przejdzie 2 uczniów to w obu klasach będzie tyle samo uczniów. Jaka jest obecnie liczba uczniów w klasie III A?
20
22
24
28