FUNKCJA KWADRATOWA

1. Postać ogólna i kanoniczna. Obliczanie delty.
2. Wierzchołek paraboli, wartość największa/najmniejsza, zbiór wartości, monotoniczność, oś symetrii.
3. Funkcja kwadratowa - zadania #1.
4. Wartość największa/najmniejsza w przedziale domkniętym.
5. Wartość największa/najmniejsza w przedziale - geogebra-aplet .