Rok Arkusz egz. Klucz odp.
2023 klasa 8 Arkusz Filmy z rozwiązaniami
2022 klasa 8 Arkusz Filmy z rozwiązaniami
2021 klasa 8 Arkusz Filmy z rozwiązaniami
2021 klasa 8 - egzamin próbny Arkusz Filmy z rozwiązaniami
2020 klasa 8 Arkusz Filmy z rozwiązaniami
2020 klasa 8 - egzamin próbny Arkusz Filmy z rozwiązaniami
2019 klasa 8 Arkusz Filmy z rozwiązaniami
2019 GIM Arkusz Odpowiedzi
2018 GIM Arkusz Odpowiedzi
2017 GIM Arkusz Odpowiedzi
2016 GIM Arkusz Odpowiedzi
2015 GIM Arkusz Odpowiedzi
2014 GIM Arkusz Odpowiedzi
2013 GIM Arkusz Odpowiedzi
2012 GIM Arkusz Odpowiedzi