1. OBOWIĄZKOWO
2. GEOMETRIA
3. TEKSTOWE
4. DOWODZENIE
5. INNE