FUNKCJA LINIOWA

1. Zaznaczanie punktów na układzie współrzędnych.
2. Rysowanie wykresu funkcji - podstawy.
3. Rysowanie wykresu funkcji (też liniowej) w przedziale.
4. Współczynniki funkcji liniowej - interaktywnie