FUNKCJA LINIOWA

1. Zaznaczanie punktów na układzie współrzędnych.
2. Rysowanie wykresu funkcji liniowej.
3. Własności funkcji liniowej - #1
4. Własności funkcji liniowej - #2
5. Współczynniki funkcji liniowej - interaktywnie
6. Interpretacja geometryczna układu równań liniowych.