FUNKCJE

1. Zaznaczanie punktów na układzie współrzędnych.
2. Rysowanie wykresu funkcji - podstawy.
3. Rysowanie wykresu funkcji w przedziale.
4. Rysowanie wykresu funkcji klamrowej.
5. Własności funkcji #1 - miejsce zerowe
6. Własności funkcji #2