LICZBY, POTĘGI, PIERWIASTKI, LOGARYTMY

1. Obliczanie NWD i NWW.
2. Obliczanie NWD i NWW - poziom 2.
3. Zamiana ułamków okresowych na ułamki zwykłe.
4. POTĘGI.
5. PIERWIASTKI.
6. LOGARYTMY.