LICZBY, POTĘGI, PIERWIASTKI, LOGARYTMY

1. Obliczanie NWD i NWW.
2. Zamiana ułamków okresowych na ułamki zwykłe.
3. POTĘGI.
4. PIERWIASTKI.
5. LOGARYTMY.