PLANIMETRIA

1. TRÓJKĄTY PRZYSTAJĄCE.
2. TWIERDZENIE TALESA.
3. FIGURY PODOBNE.
4. TWIERDZENIE O DWUSIECZNEJ KĄTA.