WZORY SKRÓCONEGO MNOŻENIA

1. Wzór na kwadrat sumy i różnicy.
2. Wzór na kwadrat sumy i różnicy - przykłady z pierwiastkami.
3. Wzór na różnice kwadratów.
4. Przykłady z liczbami np. 482
5. Usuwanie niewymierności z mianownika.
6. Zamiana na potęgę lub iloczyn.
7. DOWODZENIE NIERÓWNOŚCI.
8. Sześcian sumy i sześcian różnicy.
9. Różnica sześcianów i suma sześcianów.