WZORY SKRÓCONEGO MNOŻENIA

1. Wzór na kwadrat sumy i różnicy - #1.
2. Wzór na kwadrat sumy i różnicy - #2.
3. Wzór na kwadrat sumy i różnicy - przykłady z pierwiastkami.
4. Wzór na różnice kwadratów.
5. Przykłady z liczbami np. 482
6. Usuwanie niewymierności z mianownika.
7. Zamiana na potęgę lub iloczyn.
8. DOWODZENIE NIERÓWNOŚCI.