ZBIORY I PRZEDZIAŁY

1. Zbiory liczbowe - wstęp.
2. Działania na zbiorach.
3. Przedziały liczbowe - wstęp.
4. Dopełnienie przedziału.
5. Działania na przedziałach.