FUNKCJA KWADRATOWA

1. Postać ogólna i kanoniczna. Obliczanie delty.
2. Wierzchołek paraboli, wartość największa/najmniejsza, zbiór wartości, monotoniczność, oś symetrii.
3. Równania kwadratowe - z deltą i bez delty.
4. Postać iloczynowa funkcji kwadratowej.
5. Nierówności kwadratowe.
6. Nierówności kwadratowe - poziom 2.
7. Funkcja kwadratowa - zadania #1.
8. Wartość największa/najmniejsza w przedziale domkniętym.
9. Wartość największa/najmniejsza w przedziale - geogebra-aplet .