WIELOKĄTY I OKRĘGI

1. Okrąg opisany na trójkącie - nauka.
2. Okrąg opisany na trójkącie - zadanie #1.
3. Okrąg opisany na trójkącie - zadanie #2.
4. Kąt wewnętrzny wielokąta foremnego.
5. Styczna do okręgu - nauka.
6. Styczna do okręgu - zadanie 1.
7. Styczna do okręgu - zadanie 2.
8. Styczna do okręgu - zadanie 3.
9. Okrąg wpisany w trójkąt - nauka.
10. Okrąg wpisany w trójkąt - zadanie 1.
11. Kwadrat wpisany/opisany na kole.