WIELOMIANY

1. Rozkład wielomianu na czynniki - część 1.
2. Rozkład wielomianu na czynniki - część 2 (m.in. grupowanie wyrazów).
3. Równania wielomianowe - podstawa.
4. Dzielenie wielomianów - pisemne.
5. Dzielenie wielomianów - schemat Hornera.
6. Twierdzenie Bezouta - zadania.
7. Pierwiastki całkowite wielomianu.