FUNKCJA WYMIERNA

1. Wyznaczanie dziedziny funkcji wymiernej.
2. Mnożenie i dzielenie wyrażeń wymiernych.
3. Dodawanie i odejmowanie wyrażeń wymiernych.
4. Równania wymierne - część 1.