GEOMETRIA ANALITYCZNA

1. Długość odcinka.
2. Środek odcinka - podstawy.
3. Środek odcinka #2.