KOMBINATORYKA

1. Kombinatoryka - podstawy - reguła mnożenia.