1. Dodawanie ułamków zwykłych.
2. Odejmowanie ułamków zwykłych.
3. Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych.
4. Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000, ... .