1. Pole prostokąta i kwadratu.
2. Pole równoległoboku.
3. Pole rombu.
4. Pole trapezu.
5. Pole trójkąta.
6. Pola wielokątów - część 1.
7. Pola wielokątów - część 2.
8. Pola wielokątów - część 3.