1. Zaznaczanie punktów w układzie współrzędnych.
2. Odczytywanie współrzędnych punktów w układzie współrzędnych.