1. Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych.
2. Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych (ujemnych) - TRENING
3. Działania na liczbach całkowitych ujemnych.