1. Zaokrąglanie liczb - nauka.
2. Zaokrąglanie liczb - trening.
3. Dodawanie ułamków zwykłych.
4. Odejmowanie ułamków zwykłych.
5. Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych.
6. Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000, ... .
7. Zamiana ułamka zwykłego na dziesiętny - rozwinięcie dziesiętne.
8. Dodawanie i odejmowanie liczb ujemnych - poziom 1.
9. Dodawanie i odejmowanie liczb ujemnych - poziom 2.
10. Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych (ujemnych) - TRENING
11. Działania na liczbach całkowitych ujemnych.