1. Rodzaje kątów.
2. Kąty w zegarze.
3. Cechy przystawania trójkątów.
4. Kąt wewnętrzny wielokąta foremnego.