1. Rodzaje kątów.
2. Kąty w zegarze.
3. Kąt wewnętrzny wielokąta foremnego.