1. Rodzaje kątów.
2. Kąt wewnętrzny wielokąta foremnego.