1. Zamiana jednostek pola powierzchni - NAUKA.
2. Zamiana jednostek pola powierzchni - TRENING.
3. Pole równoległoboku.
4. Pole rombu.
5. Pole trapezu.
6. Pole trójkąta.
7. Pola wielokątów - część 1.
8. Pola wielokątów - część 2.
9. Pola wielokątów - część 3.
10. Zaznaczanie punktów w układzie współrzędnych.
11. Odczytywanie współrzędnych punktów w układzie współrzędnych.