1. Pole równoległoboku.
2. Pole rombu.
3. Pole trapezu.
4. Pole trójkąta.
5. Pola wielokątów - część 1.
6. Pola wielokątów - część 2.
7. Pola wielokątów - część 3.
8. Zaznaczanie punktów w układzie współrzędnych.
9. Odczytywanie współrzędnych punktów w układzie współrzędnych.