1. Wartość liczbowa wyrażeń algebraicznych - obliczanie.
2. Redukcja wyrazów podobnych - podstawy.
3. Redukcja wyrazów podobnych - przykłady z nawiasami (dodawanie i odejmowanie).
4. Mnożenie jednomianu przez sumę algebraiczną - mnożenie z nawiasami - część 1.
5. Mnożenie jednomianu przez sumę algebraiczną - mnożenie z nawiasami - część 2.
6. Dzielenie sumy algebraicznej przez jednomian/liczbę.
7. Mnożenie sum algebraicznych - od podstaw.
8. Mnożenie sum algebraicznych - poziom 2.