1. Obliczanie pierwiastków drugiego stopnia.
2. Obliczanie pierwiastków trzeciego stopnia.
3. Szacowanie pierwiastków.
4. Działania na pierwiastkach (+, -, *, : ).
5. Mnożenie i potęgowanie pierwiastków.
6. Wyłączanie czynnika przed pierwiastek - wersja 1.
7. Wyłączanie czynnika przed pierwiastek- wersja 2.
8. Działania na pierwiastkach.
9. Własności pierwiastków - powtórzenie część 1.
10. Własności pierwiastków - powtórzenie część 2.
11. Własności pierwiastków - powtórzenie część 3.