1. Pole i objętość prostopadłościanu i sześcianu.
2. Zamiana jednostek objętości - NAUKA.
3. Zamiana jednostek objętości - TRENING.
4. GRANIASTOSŁUP - zadanie egzaminacyjne.