1. Obliczanie NWD i NWW.
2. Dodawanie ułamków zwykłych.
3. Odejmowanie ułamków zwykłych.
4. Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych.
5. Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000, ... .
6. Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych.
7. Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych (ujemnych) - TRENING
8. Działania na liczbach całkowitych ujemnych.