1. SZEŚCIAN i PROSTOPADŁOŚCIAN - powtórzenie.
2. OSTROSŁUP - pole powierzchni część 1.
3. OSTROSŁUP - pole powierzchni część 2.
4. CZWOROŚCIAN FOREMNY - pole i objętość.
5. GRANIASTOSŁUPY I OSTROSŁUPY - powtórzenie.
6. GRANIASTOSŁUP - zadanie egzaminacyjne.