1. Pole i obwód koła - początek.
2. Pole i obwód koła, długość łuku, pole pierścienia kołowego.