1. Szacowanie pierwiastków.
2. Działania na pierwiastkach - część 1.
3. Działania na pierwiastkach - część 2.
4. Wyłączanie czynnika przed pierwiastek - wersja 1.
5. Wyłączanie czynnika przed pierwiastek - wersja 2.
6. Działania na pierwiastkach - trudniejsze przykłady.
7. Własności pierwiastków - powtórzenie część 1.
8. Własności pierwiastków - powtórzenie część 2.
9. Własności pierwiastków - powtórzenie część 3.