1. Szacowanie pierwiastków.
2. Działania na pierwiastkach - część 1.
3. Działania na pierwiastkach - część 2.
4. Wyłączanie czynnika przed pierwiastek.
5. Własności pierwiastków - powtórzenie część 1.
6. Własności pierwiastków - powtórzenie część 2.
7. Własności pierwiastków - powtórzenie część 3.