1. Redukcja wyrazów podobnych - podstawy.
2. Redukcja wyrazów podobnych - przykłady z nawiasami (dodawanie i odejmowanie).
3. Mnożenie jednomianu przez sumę algebraiczną - mnożenie z nawiasami - część 1.
4. Mnożenie jednomianu przez sumę algebraiczną - mnożenie z nawiasami - część 2.
5. Dzielenie sumy algebraicznej przez jednomian/liczbę.
6. Mnożenie sum algebraicznych - od podstaw.
7. Mnożenie sum algebraicznych - poziom 2.