1. Redukcja wyrazów podobnych - podstawy.
2. Redukcja wyrazów podobnych - przykłady z nawiasami (dodawanie i odejmowanie).
3. Mnożenie jednomianu przez sumę algebraiczną - mnożenie z nawiasami - część 1.
4. Mnożenie jednomianu przez sumę algebraiczną - mnożenie z nawiasami - część 2.