1. Rozwiązywanie równań - poziom 1 - podstawy.
2. Rozwiązywanie równań - poziom 2 - z nawiasami.
3. Równania sprzeczne i tożsamościowe.
4. Rozwiązywanie równań - poziom 3 - z ułamkami.
5. Rozwiązywanie równań - poziom 4 - z ułamkami.
6. Zadania tekstowe - poziom 1.
7. Zadania tekstowe - poziom 2.
8. Zadania tekstowe - poziom 3.
9. Zadania tekstowe - poziom 4.