1. Równania w postaci proporcji.
2. Wielkości wprost proporcjonalne - początek.
3. Wielkości wprost proporcjonalne - zadania tekstowe.