1. Obliczanie NWD i NWW.
2. Zamiana ułamka okresowego na zwykły.
3. Wyłączanie czynnika przed nawias.
4. Jaka cyfra jest na setnym miejscu po przecinku?