TANGRAM
Co to jest TANGRAM?
DO UKŁADANIA
1 KOT - wersja 1