Klasa 2

1. WARTOŚĆ BEZWZGLĘDNA
2. FUNKCJA KWADRATOWA
3. WIELOMIANY
4. FUNKCJA WYMIERNA
5. TRYGONOMETRIA
6. CIĄGI
7. WIELOKĄTY I OKRĘGI - STYCZNA
8. GEOMETRIA ANALITYCZNA