Klasa 1

1. LICZBY, POTĘGI, PIERWIASTKI, LOGARYTMY
2. ZBIORY I PRZEDZIAŁY
3. WZORY SKRÓCONEGO MNOŻENIA
4. UKŁADY RÓWNAŃ