Klasa 1

1. LICZBY,PROCENTY, POTĘGI, PIERWIASTKI, LOGARYTMY
2. ZBIORY I PRZEDZIAŁY
3. WARTOŚĆ BEZWZGLĘDNA
4. WZORY SKRÓCONEGO MNOŻENIA
5. NIERÓWNOŚCI
6. UKŁADY RÓWNAŃ
7. FUNKCJE
8. FUNKCJA LINIOWA
9. FUNKCJA KWADRATOWA
10. PLANIMETRIA