Klasa 8

0. PRZED EGZAMINEM
1. DZIAŁANIA NA LICZBACH
2. POTĘGI
3. PIERWIASTKI
4. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE
5. RÓWNANIA
6. PRZEKSZTAŁCANIE WZORÓW
7. PROPORCJE
8. POLA FIGUR
9. TWIERDZENIE PITAGORASA
10. WZORY W KWADRACIE I TRÓJKĄCIE RÓWNOBOCZNYM oraz TRÓJKĄTY o KĄTACH 30o, 60o, 90o i 90o, 45o, 45o
11. PROCENTY
12. STATYSTYKA
13. BRYŁY
14. KOŁO I OKRĄG